Metinler / Texts

adminartik Metinler, Metinler/Texts Leave a Comment

Approaching the Residuals of Istanbul…

Every day in Istanbul more than 1 kilo of waste per person is accrued. In this city, approximately 20 thousand tons of waste are produced every day. With time, waste which can be recycled turns into waste again. In a never ending cycle, while processed material turns into raw material and raw material turns into processed material again, the city-dweller’s own waste leaves a mark on the city, whether he wants it to or not.

Baştan başlayalım…

alper Metinler

Bu çalışmaya başladığımızda İstanbul’da toplayıcıların yaşadığı sorunları dile getirerek, bir çevre sorununun ardında kalan emek ve çalışma güvenliği sorunlarını anlatma niyetindeydik. Bunun için de İstanbul’un ve görünürlüğün merkezi olan Beyoğlu ile bundan 10-20 yıl önce şehrin çeperinde kalan ve 1993 yılındaki çöp dağının patlaması sonucu ölen 39 kişinin hatırasının hala canlı olduğu Ümraniye’de toplayıcıların yaşadıkları sorunları anlatan 12 video yapmayı …

toplayıcılardan ne istiyoruz biz? (veya) toplayıcılar bizden ne istiyor?

alper Metinler

Tüm bu video izlenimlerden sonra sormamız gereken bir soruyu, aşağıda bir bölümünü yayınladığımız metinde Sibel Yardımcı, 2007 yılında Siyahi Dergisi’nde sormuştu. Sibel Yardımcı’yı ve arkadaşlarını da bu mevzu üzerine soru sormaya iten ya da toplayıcılara soru sorma halini sorgulatan örneklerden biri de Ankara’da kağıtçılar hakkında yapmış olduğumuz bir belgeselmiş. 7 sene sonra hala aynı soruları sormaya biz de devam ediyorsak, …

İstanbul’un Artığı’na Başlarken…

alper Metinler

İstanbul’da kişi başına günde 1 kilodan fazla atık düşüyor. Bu şehirde her gün yaklaşık 20 bin ton atık üretiyoruz. Bu atıkların geri dönüşebilenleri de zamanla yeniden atığa dönüşüyor. Bitmeyen bir döngünün içinde işlenmiş maddeler hammadeye, hammaddeler yeniden işlenmiş maddelere dönüşürken şehirli, kendi atığı ile bu şehirde istemese de iz bırakıyor. Bu rakamların insanı kendisi ile yüzleştiren ve tedirgin eden özelliği …