Metinler / Texts

adminartik Metinler, Metinler/Texts Leave a Comment

Approaching the Residuals of Istanbul…

Every day in Istanbul more than 1 kilo of waste per person is accrued. In this city, approximately 20 thousand tons of waste are produced every day. With time, waste which can be recycled turns into waste again. In a never ending cycle, while processed material turns into raw material and raw material turns into processed material again, the city-dweller’s own waste leaves a mark on the city, whether he wants it to or not.

Kotranıs

alper Fotoğraf

Geri dönüşüm sektörünün ayrıştırıp ambalajladığı yakın Türkiye tarihinde köye geri dönüşleri konuşmak… KOTRANIS 56’ 2009, Videobelgesel http://bit.ly/1ltsVoL Bu kadın Kudret. Eşi yıllar önce ölmüş, Hasta bir oğlu var ve köyün yoksullarından. Kotranıs Ankara’da atık kağıt toplayan 120 Hakkarili ailenin 1994 de boşaltılımış olan köyü. Köylüler devletten şikayetciydi, Kadri de köylülerden. Sefer sonra, çoban, Kırıkdağ’dan, güçlü yüz hatları vardı, hakkını veremedim. …

İstanbul’un Artığı

alper Bağlantılar

Link: İstanbul’un Artığı 4-14 Haziran 2014 tarihinde Depoİstanbul’da sergilenen “İstanbul’un Artığı / Surplus of İstanbul” sergisinin fanzini…